Firma EVOTHERM oferuje wyposażenie techniczne w zakresie instalacji mechanicznych w obiektach: przemysłowych, biurowych, hotelowych, handlowych, rekreacyjnych, mieszkalnych, użyteczności publicznej, wojskowych, oraz garażach wielostanowiskowych.
Wykonujemy instalacje na terenie całej Polski, oraz poza jej granicami.
  • Wentylacji bytowej, pożarowej i technologicznej
  • Wentylacji strumieniowej garaży wielostanowiskowych
  • Klimatyzacji komfortu opartej na układach freonowych i wody lodowej
  • Klimatyzacji precyzyjnej i technologicznej
  • Instalacji wodociągowych
  • Instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej
  • Instalacji centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego i wody lodowej
  • Instalacji hydrantowych
  • Instalacji automatyki i sterowania oraz BMS
  • Wykonujemy również usługi serwisowe i konserwacyjne urządzeń i instalacji