firma_photoFirma Evotherm rozpoczęła działalność w roku 2008 jako partnerstwo firm Technika Instalacyjna Tomasz Tomasiewicz i Evotherm Mirosław Majchrzak. Rozwój podmiotów pod jedną nazwą pozwolił na zbudowanie rozpoznawalnej marki, skonsolidowanie efektów pracy obu podmiotów, oraz stworzenie spójnej strategii rozwoju. Dynamiczny rozwój grupy doprowadził do powstania firmy Evotherm Sp. z o.o. Sp. k. która została zarejestrowana 28 lutego 2011 we Wrocławiu. Spółka przejęła środki trwałe obu podmiotów, pracowników, identyfikację wizualną, portfel klientów, kontrahentów oraz cały dorobek intelektualny.

Evotherm od momentu założenia specjalizowała się w wykonywaniu i projektowaniu instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

W związku z przyjętą strategią rozwoju od roku 2010 firma Evotherm powiększyła swoją ofertę o instalacje rurowe. W roku 2011 uzupełniliśmy ofertę o wykonawstwo i projektowanie instalacji automatyki i sterowania oraz wykonaliśmy pierwszy układ BMS. Obecnie firma oferuje usługi w pełnym zakresie instalacji mechanicznych.

Aktualnie firma Evotherm Sp. z o.o. Sp. k. zatrudnia 50 osób. Kadra inżynierska to 15 osób, z wykształceniem wyższym, kierunkowym – Inżynieria Środowiska. Biuro obsługuje 5 osób w zakresie księgowości, rozliczeń i prowadzenia sekretariatu. Pracownicy fizyczni to 30 doświadczonych i przeszkolonych monterów. Współpracujemy również na stałe z firmami podwykonawczymi, które udowodniły że spełniają wymagania jakościowe firmy Evotherm.

 

 

CELE I STRATEGIA FIRMY EVOTHERM OPIERAJĄ SIĘ NA

 • Dążeniu do zadowolenia Klienta
 • Ciągłym zwiększaniu obszaru działania
 • Zachowaniu atrakcyjnych cen przy zrównoważonym rozwoju firmy
 • Zagwarantowaniu usług wysokiej jakości
 • Budowaniu partnerskich relacji z Klientami
 • Kumulowaniu środków finansowych w spółce w celu zabezpieczenia realizacji dużych kontraktów i zwiększeniu płynności finansowej
 • Ciągłym wzroście zatrudnienia i kompetencji pracowników
 • Unowocześnianiu parku maszynowego i sprzętu
 • Stosowaniu najnowszych technologii
 • Stosowanie procedur zwiększających bezpieczeństwo pracy
 • Stosowanie rozwiązań bezpiecznych dla środowiska naturalnego